ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ S04

รหัสสินค้า : S04

ไม่พบสินค้า

ราคา

50,000.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ซุ้มกรอบรูปเฉลิมพระเกียรติ S04

- ซุ้มกรอบรูปเฉลิมพระเกียรติ S04ทั้งชุด

-   กรอบรูป กว้าง 1.17 เมตร สูง 1.92 เมตร

-   พระบรมฉายาลักษณ์ กว้าง 0.82 เมตร สูง 1.28 เมตร (งานพิมพ์อิงเจ็ท)

-   พานพุ่ม ทอง-เงิน 1 คู่ กว้าง 0.16 เมตร สูง 0.40 เมตร

-   พญาครุฑ กว้าง 0.35 เมตร สูง 0.40 เมตร

-   ป้ายชื่อหน่วยงาน กว้าง 1.20 เมตร สูง 0.20 เมตร (งานพิมพ์อิงเจ็ท)

-   ฐานซุ้มกรอบรูปเฉลิมพระเกียรติ so4 กว้าง 2.60 เมตร สูง 1.20 เมตร


ราคาขายส่ง 30,000 บาท

*ราคาขายส่ง ยังไม่รวมค่าส่ง+ค่าติดตั้ง+ภาษีมูลค่าเพิ่ม


ราคาขายปลีก 50,000 บาท

*ราคาขายปลีก รวมค่าขนส่ง+ค่าติดตั้ง+ภาษีมูลค่าเพิ่ม


สินค้าสั่งผลิต รอสินค้าประมาณ 7 วันทำการ