งานปรับภูมิทัศน์,แลนด์มาร์ค

 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวแก่งกะเบา

ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร