วิสัยทัศน์

              “ทำงานด้วยหัวใจ  ฝ่าฟันอุปสรรค  ก้าวข้ามข้อจำกัด